La nostra informació

Avís
legal

Definicions

Client : qualsevol professional o persona física capaç en el sentit dels articles 1123 i següents del Codi civil, o persona jurídica, que visiti la pàgina web https://devloop.dev, subjectes a aquestes condicions generals.

Prestacions i serveis: Devloop ofereix als clients:

Continguts: Tots els elements constitutius de la informació present al Lloc, en particular textos, imatges, icones i vídeos.

Informació del client: « Informació » que corresponen a totes les dades personals que puguin tenir Devloop per a la gestió del seu compte, la gestió de la relació amb el client i a efectes d'anàlisi i estadístiques.

Usuari: Usuari d'Internet que es connecta, utilitzant el lloc web.

Informació personal: « Les informacions que permeten, en qualsevol forma, directament o no, la identificació de les persones físiques a les quals s'apliquen » (article 4 de la llei núm. 78-17 del 6 de gener de 1978).

Els termes « dades personals », « persones implicades », « sota processador » i « dades sensibles » tenen el significat definit pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD: 2016-679).

1. Presentació del lloc web

De conformitat amb l'article 6 de la llei 2004-575 de 21 de juny de 2004 per a la confiança en l'economia digital, s'especifica als usuaris del lloc web https://devloop.dev la identitat dels diferents participants en la seva realització i seguiment:

Propietari : Devloop - NRT: F-363855-J - 28 Careterra d'Erts, Residencial Claranna, PB 1A, AD400 La Massana, Andorra.
Responsable publicació : Devloop - (+376) 395130 - contact@devloop.dev.
Webmaster : Danger Guillaume - (+376) 395130 - contact@devloop.dev.
Albergador : o2switch - 222 Bd Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand 04 44 44 60 40.
Delegat a la protecció de dades : Danger Guillaume - (+376) 395130 - contact@devloop.dev.

2. Condicions generals d'ús del lloc i dels serveis proposats

El Lloc és una obra de l'esperit protegida per les disposicions del Codi de Propietat Intelleu i de les normes internacionals aplicables. El Client no pot de cap manera reutilitzar, cedir o explotar pel seu propi compte tot o part dels elements o treballs del Lloc.

L'ús del lloc https://devloop.dev implica l'acceptació plena i completa de les condicions generals d'ús que es descriuen a continuació. Aquestes condicions d'ús són susceptibles de ser modificades o complementades en qualsevol moment, per la qual cosa els usuaris del lloc https://devloop.dev són convidats a consultar-les regularment.

Aquest lloc web és normalment accessible als usuaris en qualsevol moment. Una interrupció per manteniment tècnic pot ser tanmateix decidida per Devloop, que s'esforçarà llavors a comunicar prèviament als usuaris les dates i hores de la intervenció. El lloc web https://devloop.dev és actualitzat regularment per Devloop. De la mateixa manera, els esments legals poden ser modificats en tot moment: s'imposen no obstant això a l'usuari que és convidat a referir-se-hi el més sovint possible per tal de prendre'n coneixement.

3. Descripció dels serveis prestats

El lloc https://devloop.dev és un suport de servei comercial, d'exposició i de connexió client de la societat Devloop amb finalitats comercials i prospectives.

El lloc web https://devloop.dev té per objecte proporcionar informació sobre el conjunt de les activitats de la societat. Devloop s'esforça per proporcionar en el lloc https://devloop.dev informació el més precisa possible. No obstant això, no se li pot culpar dels oblits, de les inexactituds i de les manques en l'actualització, ja sigui per la seva part o pels tercers socis que li faciliten aquesta informació.

Tota la informació indicada en el lloc https://devloop.dev es dona a títol indicatiu, i és probable que evolucioni. D'altra banda, la informació que figura en el lloc https://devloop.dev no és exhaustiva. S'han donat a reserva de canvis que s'han fet des de la seva posada en línia.

4. Limitacions contractuals sobre dades tècniques

El lloc web no pot ser considerat responsable de danys materials relacionats amb l'ús del lloc. A més, l'usuari del lloc es compromet a accedir al lloc utilitzant un material recent, sense virus i amb un navegador d'última generació actualitzat. El lloc web https://devloop.dev està allotjat en un prestatari en el territori de la Unió Europea d'acord amb les disposicions del Reglament General sobre la Protecció de Dades (RGPD: n 2016 2016-679).

L'objectiu és oferir una prestació que garanteixi la millor accessibilitat. L'hostatger assegura la continuïtat del seu servei 24 hores al dia de l'any. Es reserva, no obstant això, la possibilitat d'interrompre el servei d'allotjament per als períodes més curts possibles, sobretot per a fins de manteniment, millora de les seves infraestructures, de fallada de les seves infraestructures o si les pressions i serveis generen un trànsit considerat anormal.

Devloop i l'hostaledor no podran ser responsables en cas que la xarxa d'Internet no funcioni correctament, les línies telefòniques o el material informàtic i les comunicacions relacionades, en particular, amb la congestió de la xarxa que impedeix l'accés al servidor.

5. Propietat intel·lectual i falsificacions

Devloop és propietari dels drets de propietat intel·lectual i posseeix els drets d'ús en tots els elements accessibles en el lloc web, inclosos els textos, imatges, gràfics, logotips, vídeos, icones i sons. Tota reproducció, representació, modificació, publicació, adaptació de tot o part dels elements del lloc, sigui el mitjà o el procediment utilitzat, està prohibida, excepte autorització prèvia per escrit de Devloop.

Qualsevol explotació no autoritzada del lloc o de qualsevol dels elements que conté es considerarà com a constitutiva d'una falsificació i es perseguirà d'acord amb les disposicions dels articles L.335-2 i següents del Codi de Propietat Intellectual.

Les informacions presents en aquest lloc (textos, imatges, vídeos, logotips, icones, imatges, etc.) estan protegides per un Copyright, són propietat dels seus autors respectius. Sense una petició prèvia, la reproducció dels textos i imatges propis d'aquest lloc està estrictament prohibida. En cas contrari, seria una falsificació sancionada pel Codi de Propietat Intel·lectual.

La marca i el logotip Devloop estan protegits pels drets d'autor i, com a tal, qualsevol ús està prohibit i il·legítim sense un acord previ.

6. Limitacions de responsabilitat

Devloop actua com a editor del lloc https://devloop.dev. Devloop és responsable de la qualitat i la veracitat del Contingut que publica.

Devloop no podrà ser considerat responsable dels danys directes i indirectes causats al material de l'usuari, en accedir al lloc web https://devloop.dev, i resultant o bé de la utilització d'un material que no respongui a les especificacions indicades en el punt 4, o bé de l'aparició d'un error o d'una incompatibilitat.

Devloop no podrà ser considerat igualment responsable dels danys indirectes (com, per exemple, una pèrdua de mercat o pèrdua d'una oportunitat) consecutius a la utilització del lloc web https://devloop.dev. Els espais interactius (possibilitat de formular preguntes en l'espai de contacte) estan a la disposició dels usuaris. Devloop es reserva el dret de suprimir, sense previ autorització, qualsevol contingut dipositat en aquest espai que contravé la legislació aplicable a França, en particular les disposicions relatives a la protecció de dades. En cas necessari, Devloop es reserva igualment la possibilitat de posar en dubte la responsabilitat civil i/o penal de l'usuari, sobretot en cas de missatge de caràcter racista, injuriós, diamant, o pornogràfic, qualsevol que sigui el suport utilitzat (text, fotografia...).

7. Gestió de dades personals

El Client és informat de les reglamentacions relatives a la comunicació de màrqueting, la llei del 21 de juny de 2014 per a la confiança en l'Economia Digital, la Llei Informàtica i Llibertat del 06 A agost de 2004 així com el Reglament General sobre la Protecció de Dades (RGPD: 2016-679).

7.1 Responsable de la recollida de dades personals

Per a les dades personals recopilades en el marc de la navegació de l'Usuari sobre el lloc, el responsable del tractament de les dades personals és Devloop, representat per Guillaume Danger, el seu representant legal.

Com a responsable del tractament de les dades que recull, Devloop es compromet a respectar el marc de les disposicions legals en vigor. En particular, li correspon al Client establir les finalitats dels seus tractaments de dades, proporcionar als seus prospectes i clients, a partir de la recollida dels seus consentiments, una informació completa sobre el tractament de les seves dades personals i mantenir un registre dels tractaments conforme a la realitat. Cada vegada que https://devloop.dev tracta de les dades personals, Devloop pren totes les mesures raonables per assegurar-se de l'exactitud i la pertinència de les dades personals respecte a les finalitats per a les quals https://devloop.dev les tracta.

7.2 Finalitat de les dades recollides

https://devloop.dev és probable que processi totes o parts de les dades:

 • per a permetre la navegació pel Lloc;
 • per prevenir i lluitar contra el frau informàtic (spamming, hacking...) : maquinari informàtic utilitzat per a la navegació, l'adreça IP;
 • per a millorar la navegació a l'Eix: dades d'entrada i ús;
 • per a l'ús del formulari de contacte de l'empresa: nom, nom, email, telèfon, missatge (text personal de l'usuari que pot donar detalls i/o especificitats personals);
 • per a realitzar recerques de satisfacció opcional sobre https://devloop.dev : adreça email;
 • per dur a terme campanyes de comunicació (sms, mail): número de telèfon, adreça email.

https://devloop.dev no comercialitza les dades personals que, per tant, només s'utilitzen per necessitat o per a fins estadístics i d'anàlisis.

7.3 Dret d'accés, rectificació i oposició

D'acord amb la legislació europea vigent, els usuaris de https://devloop.dev tenen els següents drets:

 • dret d'accés (article 15 RGPD) i de rectificació (article 16 RGPD), actualització, complement de dades dels Usuaris dret de bloqueig o esborrament de les dades dels Usuaris de caràcter personal (article 17 del RGPD), quan són inexactes, incomplets, equívocs, caducats, o la recollida, ús, comunicació o conservació de la qual està prohibida;
 • dret a retirar el consentiment en qualsevol moment (article 13-2c RGPD);
 • dret a la limitació del tractament de les dades dels usuaris (article 18 RGPD);
 • dret d'oposició al tractament de les dades dels usuaris (article 21 RGPD);
 • dret a la portabilitat de les dades que han proporcionat els usuaris, quan aquestes dades siguin objecte de tractaments automatitzats basats en el seu consentiment o en un contracte (article 20 RGPD);
 • dret a definir la sort de les dades dels Usuaris després de la seva mort i triar a qui https://devloop.dev haurà de comunicar (o no) les seves dades a un terç que prèviament hauran designat.

Quan Devloop coneix la mort d'un usuari i manca d'instrucció per part seva, https://devloop.dev es compromet a destruir les seves dades, excepte si la seva conservació és necessària per a fins probatoris o per respondre a una obligació legal.

Si l'usuari desitja saber com Devloop utilitza les seves dades personals, demanar que es corregeixin o s'oposi al seu tractament, l'usuari pot contactar amb https://devloop.dev per escrit a l'adreça següent:

Devloop - DPO, Danger Guillaume
28 Careterra d'Erts, Residencial Claranna, PB1A, AD400 La Massana, Andorra.

En aquest cas, l'usuari ha d'indicar les dades personals que desitjaria que https://devloop.dev corregeixi, actualitzi o suprimeixi, identificant-se exactament amb una còpia d'una moneda d'identitat (carta d'identitat o passaport).

Les sol·licituds d'eliminació de dades personals estaran subjectes a les obligacions que imposa la llei a Devloop, especialment en matèria de conservació o arxivament de documents. Finalment, els Usuaris de https://devloop.dev poden presentar reclamacions a les autoritats de control, especialment a la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 No comunicar les dades personals

Devloop es va negar a tractar, allotjar o transferir la informació recopilada sobre els seus Clients a un país situat fora de la Unió Europea o reconegut com «no adequat» per la Comissió Europea sense informar prèviament el client. No obstant això, https://devloop.dev continua sent lliure de l'elecció dels seus subcontractistes tècnics i comercials amb la condició que presentin les garanties suficients en relació amb els requisits del Reglament General sobre la Protecció de Dades (RGPD: n 2016 2016-679).

Devloop es compromet a prendre totes les precaucions necessàries per a preservar la seguretat de les informacions i, en particular, que no siguin comunicades a persones no autoritzades. No obstant això, si un incident que afecta la integritat o la confidencialitat de les informacions del Client és portat al coneixement de Devloop, aquesta haurà d'informar al més aviat possible el Client i comunicar-li les mesures de correcció preses. D'altra banda, https://devloop.dev no recull cap « dades sensibles ».

Les dades personals de l'usuari poden ser tractades per filials de Devloop i subcontractistes (prestataris de serveis), exclusivament per tal de realitzar els fins de la present política.

En el límit de les seves atribucions respectives i per a les finalitats esmentades anteriorment, les principals persones que poden accedir a les dades dels Usuaris de https://devloop.dev són principalment els agents del nostre servei client.

7.5 Tipus de dades recollides

Dades recollides per l'ús del formulari de contacte de l'empresa:

Cognom
Nom
E-mail
Telèfon
Missatge (text personal de l'usuari que pot donar detalls o especificitats personals)

Pel que fa als usuaris del lloc https://devloop.dev, estem recollint les dades anteriors que són indispensables per al funcionament del formulari de contacte, i que només es conservaran amb l'objectiu de recontactar a l'usuari amb finalitats comercials.

https://devloop.dev recull a més informació que permet millorar l'experiència d'usuari (veges secció « Cookies »).

Aquestes dades es conserven durant un període màxim de 56 mesos.

8. Notificació d'incidents

Independentment dels esforços realitzats, no hi ha cap mètode de transmissió en Internet ni cap mètode d'emmagatzematge electrònic completament segur. Per tant, no podem garantir una seguretat absoluta. Si tinguéssim coneixement d'una bretxa de seguretat, avisaria als usuaris afectats perquè puguin prendre les mesures adequades. Els nostres procediments de notificació d'incidents tenen en compte les nostres obligacions legals, tant nacionals com europees. Ens comprometem a informar plenament els nostres clients de totes les qüestions relacionades amb la seguretat del seu compte i a proporcionar-los tota la informació necessària per a ajudar-los a complir les seves pròpies obligacions reglamentàries en matèria de notificació.

No hi ha informació personal de l'usuari del lloc https://devloop.dev no es publica a l'esquena de l'usuari, intercanvia, transferia, cedida o venuda sobre un suport qualsevol a tercers. Només la hipòtesi de la compra de https://devloop.dev i dels seus drets permetria la transmissió de les anomenades informacions al possible comprador que, al seu torn, estaria obligat a conservar i modificar les dades amb l'usuari del lloc https://devloop.dev.

8.1 Seguretat

En processar les dades personals, https://devloop.dev adopta totes les mesures raonables per a protegir-los de la pèrdua, ús desviat, accés no autoritzat, divulgació, alteració o destrucció.

8.2 Recaptcha

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat i Condicions d'Ús de Google.

9. Enllaços d'hipertext, « galetes/cookies » i balises d'Internet (« tags »)

El lloc https://devloop.dev conté una sèrie de enllaços hipertextos a altres llocs, creats amb l'autorització de Devloop. Tanmateix, https://devloop.dev no té la possibilitat de verificar el contingut dels llocs visitats, i per tant no assumirà cap responsabilitat.

Tret que decidiu inhabilitar les galetes, accepteu que el lloc web les pugui utilitzar. En qualsevol moment, podeu desactivar aquestes galetes i aquesta gratuïtament a partir de les possibilitats de desactivació que se us ofereixen i que es recorden a continuació, sabent que això pot reduir o impedir l'accessibilitat a qualsevol o part dels serveis oferts pel lloc.

9.1. « COOKIES »

Una galeta és un petit fitxer d'informació enviat al navegador de l'usuari i registrat al terminal de l'usuari (p. ex. ordinador, telèfon intel·ligent), després de galetes. Aquest fitxer inclou informació com el nom de domini de l'usuari, el proveïdor d'Internet de l'usuari, el sistema operatiu de l'usuari, i la data i hora d'accés. Les galetes no corren cap risc de danyar la terminal de l'usuari.

Devloop és susceptible de processar la informació de l'usuari sobre la seva visita al lloc, com les pàgines consultades, les recerques efectuades. Aquesta informació permet a Devloop millorar el contingut del Lloc, de la navegació de l'usuari.

Les galetes que faciliten la navegació i/o la prestació dels serveis oferts pel Lloc, l'usuari pot configurar el seu navegador perquè li permeti decidir si desitja o no acceptar-les de tal manera que les galetes siguin registrades en la terminal o, per contra, siguin rebutjades, ja sigui sistemàticament o segons el seu emissor. L'usuari també pot configurar el seu programari de navegació de manera que l'acceptació o el rebuig de les galetes se li ofereixen puntualment, abans que una galeta sigui susceptible de ser registrada al seu terminal. Devloop informa l'usuari que, en aquest cas, és possible que les característiques del seu programari de navegació no estiguin totes disponibles.

Si l'usuari rebutja l'enregistrament de galetes en el seu terminal o navegador, o si l'usuari suprimeix els que hi són registrats, l'usuari és informat que la seva navegació i la seva experiència al lloc poden ser limitats. També podria ser així quan https://devloop.dev o un dels seus proveïdors no pot reconèixer, amb finalitats de compatibilitat tècnica, el tipus de navegador utilitzat per la terminal, els paràmetres de llengua i de visualització o el país des del qual el terminal sembla estar connectat a Internet.

En cas necessari, Devloop declina tota responsabilitat per les conseqüències relacionades amb el funcionament degradat del Lloc i els serveis eventuals proposats per https://devloop.dev, com a resultat (i) de la negativa de Cookies per l'usuari (ii) de la impossibilitat de Devloop de registrar o de consultar les galetes necessàries per al seu funcionament a causa de la tria de l'usuari. Per a la gestió de les galetes i les tries de l'usuari, la configuració de cada navegador és diferent. És descrita en el menú d'ajuda del navegador, que permetrà saber com l'usuari pot modificar els seus desitjos en matèria de galetes.

En qualsevol moment, l'usuari pot triar expressar i modificar els seus desitjos en matèria de galetes. Devloop també podrà recórrer als serveis de proveïdors externs per a ajudar-lo a recollir i processar la informació descrita en aquesta secció.

Finalment, fent clic a les icones dedicades a les xarxes socials de Facebook, Linkedin i Instagram que apareixen al Lloc de https://devloop.dev i si l'usuari ha acceptat el dipòsit de galetes navegant en el lloc web de Devloop, Facebook, Linkedin i Instagram també poden dipositar galetes en els terminals (ordinador, tauleta, telèfon mòbil).

Aquests tipus de galetes només es dipositen en els terminals, sempre que ho accepteu, continuant la navegació a la pàgina web de https://devloop.dev. En qualsevol moment, l'usuari pot, no obstant això, tornar sobre el seu consentiment al que https://devloop.dev deixa anar aquest tipus de galetes.

El lloc https://devloop.dev utilitza només galetes com a part d'anàlisi estadística a través de Google Analytics. Més informació sobre aquest enllaç.

9.2. ETIQUETES («TAGS») D'INTERNET

https://devloop.dev pot utilitzar ocasionalment etiquetes d'Internet (també anomenades «tags», o etiquetes d'acció, GIF a un píxel, GIF transparents, GIF invisibles i GIF un a un) i desplegar-les a través d'un soci especialista d'anàlisis Web susceptible de trobar-se (i per tant emmagatzemar les informacions corresponents, inclosa l'adreça IP de l'usuari) en un país estranger.

Aquestes etiquetes es col·loquen alhora en els anuncis en línia que permeten als internautes accedir al Lloc, i a les diferents pàgines d'aquest.

Aquesta tecnologia permet a https://devloop.dev avaluar les respostes dels visitants davant el lloc web i l'eficàcia de les seves accions (per exemple, el nombre de vegades que una pàgina és oberta i la informació consultada), així com la utilització d'aquest lloc per l'usuari.

El prestador extern podria recopilar informació sobre els visitants del lloc web i d'altres llocs web mitjançant aquestes etiquetes, així com proporcionar informes sobre l'activitat del lloc a l'atenció de https://devloop.dev, i prestar altres serveis relatius a la utilització d'aquest i d'Internet.

10. Dret aplicable i atribució de jurisdicció

Qualsevol conflicte relacionat amb l'ús del lloc https://devloop.dev està subjecta al dret Andorrà. Fora dels casos en què la llei no ho permet, es fa atribució exclusiva de jurisdicció als tribunals competents d'Andorra-la-Vella.